དཀར་ཆག་ཡིག་ཚགས། དཔེ་ཁང་།

ཁང་གསར་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་གྱི་སྒྲུང་ཐུང་དེབ་གཉིས་པ《སྤྱང་ཀིའི་རྣ་ཚར》པར་དུ་བསྐྲུན་པ།

ཁང་གསར་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་གྱི་སྒྲུང་ཐུང་དེབ་གཉིས་པ《སྤྱང་ཀིའི་རྣ་ཚར》པར་དུ་བསྐྲུན་པ།

གསར་འགོད་པ། དཔལ་གྲགས།  ཉེ་ཆར་སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན […]

རྒྱ་སྐད་བསླབ་དེབ་བོད་ཨིན་ཤན་སྦྱར་མ་ཞེས་པའི་དེབ་ཅིག་པར་སྐྲུན་བྱས་འདུག

རྒྱ་སྐད་བསླབ་དེབ་བོད་ཨིན་ཤན་སྦྱར་མ་ཞེས་པའི་དེབ་ཅིག་པར་སྐྲུན་བྱས་འདུག

ཆུང་བྱིས་པ་ནས་ད་བར་དུ་སློབ་གྲྭ་ག་གེ་མོ་ནས་ཆས་ཏེ་སློབ་ཆེ […]

རྒན་བདུད་ལྷ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་འབུམ་རམས་པའི་མཐར་ཕྱིན་དཔྱད་རྩོམ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ས།

རྒན་བདུད་ལྷ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་འབུམ་རམས་པའི་མཐར་ཕྱིན་དཔྱད་རྩོམ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ས།

  ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོའམ་ […]