དཀར་ཆག་ཡིག་ཚགས། མི་སྣ་བཅར་འདྲི།

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐོར་ནས་*རྒྱང་འདྲི་ཞིག

སོ་རུ་དར་རྒྱས། དྲི་བ། དང་བོར་ཁྱེད་རང་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུ […]

དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ལ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་སྐོར་བཅར་འདྲི་བྱས་པ།

བཅར་འདྲི་མཁན། སྤྱན་ཆབ། དྲི་བ། ཁྱེད་དང་ཁྱེད་ཀྱི་སློབ་གཉེ […]

ཤར་ནུབ་ཀྱི་འཁྲིག་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མགོ་སེར་མ་ཞིག་གིས་གླེང་བ།

རྨ་དུག་ལྕེ་ཡི་ཟིན་བྲིས། 1 དྲི་བ། མིང་དང་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བ […]