དཀར་ཆག་ཡིག་ཚགས། སློབ་གསོ།

དམའ་འབྲིང་གྲངས་རིག་གི་སྡེ་ཚན་རྒྱུགས་གཞི་ཕྱོགས་བསྡུས་དེབ་གསུམ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་འདུག

དམའ་འབྲིང་གྲངས་རིག་གི་སྡེ་ཚན་རྒྱུགས་གཞི་ཕྱོགས་བསྡུས་དེབ་གསུམ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་འདུག

སློབ་དེབ་ཀྱི་ཕན་ཆོད་དུ། བསླབ་ཕྱིའི་ཀློག་དེབ་ཡག་པོ་ཞིག་འ […]