གཤིན་རྗེ་ཡིས་ཡུལ་ཤུལ་ས་འགུལ་ལ་ཕུལ་བའི་མྱ་ངན་རྩོམ་ཡིག

ཆེད་བསྒྲིགས།

སྙིང་ཁ་གཤགས་སོང་།
______ཁམས་ཡུལ་ཤུལ་གྱི་ས་འགུལ་གནོད་ཐེབས་ལ་བྲིས་པ།

བདག་ལ་ཞེ་སྡང་དབེན
བདག་ལ་ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞི་མེད
འོན་ཀྱང་བདག་ནི་ཀུན་ལས་ཀྱང་ལས་ངན་ཞིག་སྟེ

མཆི་མ་དབེན སྙིང་ཁམས་སུ་སིལ་སིལ་གྱི་ཆོམ་སྒྲ་སྒྲོགས
ཀྱེ བདག་གིས་ས་ཆེན་པོར་ཅི་ཞིག་གིས་ཉེས་པ་བཟོས་སོང

ཏག་ཏག་དུས་ཚིགས་དེར
བདག་གི་མིག་ཟུང་དུ་ས་ཆེན་དང་རི་རབ་མག་མོག་ཏུ་གྱུར་སོང
བདག་གི་ངག་ནས་གསོལ་འདེབས་དང་སྨོན་འདུན་དབེན་སོང
བདག་གིས་ཅི་ཞིག་ཨང ཅི་ཞིག་བགྱི་དགོས

བདག་གིས་བདག་གི་སྙིང་བོ་དང་ཚེ་སྲོག་ལ་སྐྱེལ་མ་བགྱི་དགོས
བདག་གིས་བདག་གི་དགའ་བ་དང་སྡང་བ་ལ་སྐྱེལ་མ་བགྱི་དགོས
བདག་གིས་བདག་གི་ཁྲག་དམར་དང་ན་ཟུག་ལ་སྐྱེལ་མ་བགྱི་དགོས

བདག་གི་ལུས་པོ་ཙག་གིས་ཕྱིད་པའི་ལོ་ཟླ
བདག་གི་ལུས་པོ་རྨ་ཡིས་བཀང་བའི་ལོ་ཟླ
ལོ་ཟླ་འདི་དག་ནི་བདག་གི་སེམས་པར་གས་ཆག་གཏོང་བའི་ལོ་ཟླ་དག་རེད

བདག་གིས་བརྩེ་བ་འབོད་ཀྱིན་ཡོད
བདག་གིས་སྙིང་རྗེ་འབོད་ཀྱིན་ཡོད
བདག་གིས་བདག་འབོད་ཀྱིན་ཡོད

བསྟོད།6

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།