སྡེ་རོང་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གླེང་བ། (སྨད་ཆ།)

སྡེ་རོང་ཚེ་དོན་ལགས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གླེང་བ།(སྨད་ཆ)

གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན། སྡེ་རོང་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།
བཅར་འདྲི་མཁན། རྣོ་སྦྲེང་།
བརྙན་ལེན་པ། ལྷ་ལུང་།
སྒྲིག་སྦྱོར་བ། ཨོ་རྒྱན།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། དོན་གྲུབ།
གཙོ་སྒྲུབ། རྣོ་སྦྲེང་གློག་བརྙན་འཕྲིན་སྨྱན་སྦྱོར་ཚད་ཡོད་ཀུང་ཟི།

བསྟོད།14

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།