[འོས་སྦྱོར]རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་། ཇུས་འགོད་པ། བརྙན་ལེན་པ། སྒྲིག་སྦྱོར་བ་སོགས་བསྡུ་བའི་བརྡ་ཁྱབ།

ཀུང་ཟི་ངོ་སྤྲོད། 

རྣོ་སྦྲེང་གློག་བརྙན་འཕྲིན་བརྙན་སྦྱོར་ཚད་ཡོད་ཀུང་ཟི་ནི། ༢༠༡༥ལོར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ནས་བཙུགས་པ་ཡིན་ལ། གློག་བརྙན་འཕྲིན་ཕབ་སྐྲུན་དང་། དྲ་ཚིགས་རིག་གནས་ཞབས་ཞུ། རིག་གནས་འཆར་འགོད་ཞབས་ཞུ། དཔེ་དེབ་བསྡུ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་སོགས་སྡེ་ཚན་བཞི་ཡིས་གྲུབ་ཡོད།

གཞོན་གསར་དྲ་བ་ལ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་གཅིག 
པར་རིས་ཇུས་འགོད་བྱེད་མཁན་གཅིག 
བརྙན་ལེན་པ་གཅིག
བརྙན་ཕབ་སྒྲིག་སྦྱོར་བྱེད་མཁན་གཅིག
ཟླ་ཕོགས། 3000—5000
སྤྱི་ཟླ་༤བའི་ཚེས་༡ཉིན་བསྡུ་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ།
ས་གནས།  མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་།
ཡིག་ཟམ།719473445@qq.com
འབྲེལ་གཏུགས་ཁ་པར། 13691032967

——རྣོ་སྦྲེང་གློག་བརྙན་འཕྲིན་སྨྱན་སྦྱོར་ཚད་ཡོད་ཀུང་ཟིས།


བསྟོད།20

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།